STYRELSE

Ordförande:           Bo Hellmark 
Sekreterare:          Martin Pedersen 
Kassör:                 Tony Bilger 
Lotteriansvarig:     Christer Sjökvist 
Vice ordförande:    Christina Kärrsten-Bergsten 
Suppleant:            Claes Palm