BILDAD 1978
FÖRENINGSNUMMER 7828 - 10
ORG. NUMMER 85 72 09 - 0499
POST ADR. c/o BO HELLMARK
SANDBANKSVÄGEN 46
422 50 HISINGS BACKA

 
BESÖKS ADR. KANELGATAN 1, KANELTORGET
424 39 ANGERED

 
ÖPPETTIDER TISD. OCH TORSD.  18:30 - 21:00
TEL. 0793 - 49 65 41
MOBIL 0793 - 49 65 41
E - POST abs.angered@gmail.com
HEMSIDA www.angeredsbs.se
PLUSGIRO 4374645 - 2
BANKGIRO
SWISH 1233170347